Wanneer er meer dan 500 kilometer per kalenderjaar voor privé doeleinden wordt gereden met een zakelijke leaseauto moet er bijtelling betaald worden. Het percentage dat betaald moet worden hangt volledig af van het type auto. Op dit moment zijn de meest voorkomende percentages 4%, 7%, 15%, 20% en 25%.

De bijtelling calculator geeft weer of er genoeg voordeel gehaald kan worden uit het rijden in een zakelijke leaseauto of dat het voordeliger is om een kilometervergoeding te krijgen.

Uitzonderingen bij berekening

Er kan tussen werkgever en werknemer ook worden afgesproken dat er een vast bedrag aan bijdrage betaalt wordt voor het privégebruik van een zakelijke leaseauto. Dit bedrag dient dan inmindering gebracht te worden op het bijtellingsbedrag.
Voor bestelauto’s geldt in sommige gevallen dat de regeling voor het privégebruik van een zakelijke auto niet van toepassing is, of dat de bijtelling op een andere manier wordt berekend.

Wanneer het voordeel op het privégebruik van een zakelijke leaseauto meer is dan 25% van de cataloguswaarde, wordt er uitgegaan van het werkelijke voordeel. Dit kan voorkomen als er erg veel privé kilometers worden gereden en maar weinig zakelijke kilometers.

Bijtelling berekenen voorbeeld

Bij het berekenen van het bijtellingspercentage wordt er gekeken naar de cataloguswaarde van de betreffende auto. Dit bedrag is op te vragen bij een leasemaatschappij. Men neemt de fiscale waarde van de auto, bijvoorbeeld € 60.000,-. De auto is vrij zuinig en valt in de bijtellings categorie van 14%. Het inkomen van de betreffende persoon valt in de schijf van 37%.

De bijtelling wordt als volgt berekend:
€ 60.000,- x 0,14 (14% bijtelling) = € 8.400,-
€ 8.400,- x 0,37 (37% inkomensschijf) = € 3.108,-
€ 3.108,- / 12 (maanden per kalenderjaar) = € 259,-